melrose rezervácia

Rezervácia

*
*
*
*
*
*
*
*
Zistiť viac

Odoslaním rezervačného formulára vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom ERIS, s.r.o., so sídlom Betliarska 12 851 07 Bratislava, IČO: 36 762 946, na účely rezervácie pobytu. Súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov dávam po dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov alebo pokiaľ svoj súhlas neodvolám. Odoslaním rezervačného formulára potvrdzujem, že som bol poučený o svojich právach ako právach dotknutej osoby uvedených v čl. 15 až 23 Nariadenia GDPR, resp. § 19 až 30 zákona a že svoje identifikačné údaje, ktoré som poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Zobraziť menej

* Povinné položky

overovací kód