melrose kontakt

Kontakt

MELROSE apartmány

Betliarska 12
851 07 Bratislava 5

tel: +421 2 207 629 46
e-mail: reservations@melroseapartman.sk

Street View: https://goo.gl/maps/AcXGoWnedzG2


Prevádzkovateľ
prenájmu nehnuteľností:

ERIS, s.r.o

Betliarska 12
851 07 Bratislava 5
IČO: 36 762 946
DIČ: 2022372429
IČ DPH: SK2022372429

zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45423/B

Prevádzkovateľ
ubytovacích služieb:

ATWA s.r.o.

Betliarska 10
Bratislava 851 07
IČO: 50 149 555
DIČ: 2120202832
prevádzkovateľ nieje platca DPH

zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 108977/B

Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt


Zobraziť Melrose Apartmány na väčšej mape

Street View : https://goo.gl/maps/AcXGoWnedzG2

Napíšte nám

Zistiť viac

Odoslaním kontaktného formulára vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom ERIS, s.r.o., so sídlom Betliarska 12 851 07 Bratislava, IČO: 36 762 946, na účely rezervácie pobytu. Súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov dávam po dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov alebo pokiaľ svoj súhlas neodvolám. Odoslaním kontaktného formulára potvrdzujem, že som bol poučený o svojich právach ako právach dotknutej osoby uvedených v čl. 15 až 23 Nariadenia GDPR, resp. § 19 až 30 zákona a že svoje identifikačné údaje, ktoré som poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Zobraziť menej

overovací kód